Ny hovedstrømledning til sikringsboks

Facebook er god å ha. Bilde av sikringsboksen på Facebook resulterte i spørmål om ledningstverrsnittet var stort nok. Det var det ikke og må legges om.

Spørsmålet blir selvsagt hvordan. Vi diskuterte flere løsninger og falt ned på denne til slutt. Enklest å utføre, beste løsningen:

8mm ledning fra batteriet til nytt rele. Releet festes på bakskjermen. Tidligere hovedstrømledning dras ut av sikringsboksen og festes på releet. Det samme med tidligere ledning fra batteriet til tenningsnøkkel, festes nå også på releet. Disse ledningene fungere nå som styrestrøm for hovedstrøm/mateledning. Ny hovedstrømledning fra releet inn i sikringsboksen dras igjennom karosserigjennomføringen, også 8mm. Hurra, problem solved.

Så da var det bare å gå i gang med demonteringen av verktøyboksen. Forsåvidt relativt enkelt. Det er bare tre gjennomgående skruer som må løsnes. Enkelt, men kronglete.

Ny ledning fra sikringsboksen til releet  er rett og slett for stor for til den gamle karosserigjennomføringen. Grøss og gru igjen, men mye mindre nå, ett nytt hull må borres.

Frem med vår gamle venn karrosseriborret. God beskyttelse med noen treplater for beskyttelse bak verktøyboksen, gjorde hele operasjonen enkel. Boringen gikk fint. Ingen skade av noe slag på den bakenforliggende skjermen.

Koblinger på den nye ledningen laget vi så selv, passende til sikringsboks og til releet.

Det nye releet ble montert ved siden av startreleet og skrudd fast der. Ny jording ble laget.

Det samme ble den siste ledningen fra releet til batteriet. Helt greit med litt loddetrening.

Summa summarum. Prosjektet  ble satt bak noen dager i tid, men ikke så mye at det gjør noe. Og kvaliteten blir forhåpentligvis mye bedre. Jeg er spesielt fornøyd med at det nå kun går styrestrøm frem til tenningslåsen.

Men mest fornøyd er jeg med klare tilbakemeldinger via Facebook ut i fra et bilde.

Sikringsboks og ledningstverrsnitt – kritiske faktorer

Sikringsboks og ledninger er plassert på et helt nytt sted, i verktøyboksen på siden av sykkelen. Opprinnelig var alt dette lokalisert i hovedlykta.

Arvid har gjort seg flid med koblinger og skjøter her. Alle ledninger som krever sikringer er koblet på, ja det ser jo fint ut i grunnen.

Jeg tok et bilde av herligheten og la det ut på Facebooksiden –Cilindri Italiani – Moto Guzzi V7 Club Italia, med et lønnlig håp om kanskje litt skryt fra fagfolkene der.

Sikringsboks på nytt sted.
Sikringsboks på nytt sted.
Maritim utgave, solid.
Maritim utgave, solid.

Bella idea var det mange som sa. Men en advarende bemerkning kom fra Fioravante Fiore Cattelan. «Kanskje det er bedre å bruke 6mm tverrsnitt i stedet for 4mm på matekabelen inn i sikringsboksen?»

Kanskje det, kanskje? Jeg sendte bemerkningen over til Arvid og gikk og la meg for kvelden.

Neste dag da jeg kom til garasjen, fant jeg Arvid med måleinstrumentet ved siden av Guzzien mens han mumlet usammenhengende for seg selv. Lykt var demontert, målingen hadde skjedd på mange steder forstod jeg. «Hm», sa Arvid, han hadde arbeidet med sykkelen halve natta. Når jeg sier natta, så mener jeg natta. Kl 0230 hadde han tørnet inn.» Italieneren har rett» ,fortsatte han. » Vi må bygge noe om på ledningsnettet, og ja, 4mm tverrsnitt er for lite».

Ekstralys krever også strøm og sin del av ledningsnettet. La oss repetere litt.  Tidligere gikk all strøm via brytere og tenningsystem direkte. Ved å legge om til bruk av releer og styrestrøm har vi eliminert mange svakheter ved systemet og gjort det mye mer robust og moderne.

Men et unntak gjorde vi: Strømmen fra batteriet går via tenningsnøkkelen til sikringsboksen, derifra videre ut til de enkelte elektriske komponenter, dvs. lyspærer av ymse slag. Lengden på ledningene blir lett over tre meter før strømmen kommer frem til hovedlys og ekstralys. Som vi har lært tidligere, spenningfall inntreffer.

Hvilke strømkilder må så mateledningen inn i sikrinsgboksen serve? La oss summere litt:

Hovedlys 65W+ ekstralys 2x55W + parklys 5W + instrumentlys 2x5W + blinklys 2x21W +baklys 5W + bremsebaklys 25W + varsellys 4x4W. Summen blir 278W.

Dette vil være maks teoretisk belastning.

Normal kjøring vil gi ca 180 W.

Dynamoen gir 300 W så den skal være tilstrekkelig stor.

Arvid regner. OHMS lov må til, U=RI lærte jeg i gamle dager. Sammen med opplysninger om lengde på kabelen kommer vi frem til følgende. Tverrsnittet må minst være 5,8mm2. Altså 6mm mateledning. Vi må gjøre om.

Takk til Syden, takk til Italia, takk til mr. Cattelan.

Nå står det bare igjen å finne ut hvordan.

 

 

Ekstralys, same same but different.

Det går fremover fremdeles. Sakte, men sikkert.

Ekstralys har jeg hatt på sykkelen i mange år. Sikkert minst tyve år. Det har bare vært et lite aber, et bittelite aber i grunnen. Lysene har aldri vært koblet til. Det har vel litt å gjøre med ingen forstand på releer, brytere og elektrisitet generelt. Festeanordningen har vel også strengt tatt vært av det mer landbruksmessige slaget. Primitivt bøyd flatstål, festet i gaffelørene. Stygt, men veldig solid i grunnen.

Jeg har fra tid til annen sjekket litt med andre sykler hvordan ekstralysene har vært festet. Noen på veltebøyler, og noen litt både her og der. Ingenting som jeg har kunnet kjøpe ferdig. Så en dag kom jeg over dette bildet på nettet.

Bilde fra nett.
Bilde fra nett.

Stilige karer. Litt svak hjelmbruk kanskje. Legg merke til ekstralysene.

Akkurat sånn har mine lys vært festet også. Kanskje jeg bare skulle tilpasse, pusse og lakkere festene jeg allerede har? Vel, så gjorde jeg det da. Kappet og lakkerte de i helsvart. Resultatet ble forbausende bra til å være så dårlig. Lys og fester passet rett og slett fint sammen.

Prøvemontering
Prøvemontering
Solid flatstål.
Solid flatstål.
Enkelt festet.
Enkelt festet.
Prøvemontert.
Prøvemontert.

Releene som tidligere er beskrevet, kom godt til nytte også her. Ledninger ble koblet via releer. Ekstralysene vil bli styrt via lysbrytere på styret sammen med hovedlyset. En egen av/på bryter vil bli montert på senere. Det samme vil indikatorlys for ekstralys.

Dette er planlagt montert på en liten aluminiumsplate som blir festet på styrefestene. I tillegg vil det også bli montert indikator for blinklys.

Sammen med helt ny reflektor og H4 lyspære på 65/55 watt håper jeg at sykkelen vil bli godt utrustet med lys.

Ny reflektor
Ny reflektor

Her skulle jeg hatt et fint bilde av ekstralyktene montert stilfullt på sykkelen. Det hadde jeg forsåvidt også gjort, og ja, det ser fint ut.

Men det er skyer i horisonten, mørke skyer. Før jeg fikk tatt noe bilde, demonterte vi hovedlykta. Ting må sjekkes ut.

Hvor mange watt går det nå med når alle lys er slått på? Er opplegget vårt optimalt? Er tverrsnittet på ledninger riktig?

Det kom en melding fra Syden….