Ny hovedstrømledning til sikringsboks

Facebook er god å ha. Bilde av sikringsboksen på Facebook resulterte i spørmål om ledningstverrsnittet var stort nok. Det var det ikke og må legges om.

Spørsmålet blir selvsagt hvordan. Vi diskuterte flere løsninger og falt ned på denne til slutt. Enklest å utføre, beste løsningen:

8mm ledning fra batteriet til nytt rele. Releet festes på bakskjermen. Tidligere hovedstrømledning dras ut av sikringsboksen og festes på releet. Det samme med tidligere ledning fra batteriet til tenningsnøkkel, festes nå også på releet. Disse ledningene fungere nå som styrestrøm for hovedstrøm/mateledning. Ny hovedstrømledning fra releet inn i sikringsboksen dras igjennom karosserigjennomføringen, også 8mm. Hurra, problem solved.

Så da var det bare å gå i gang med demonteringen av verktøyboksen. Forsåvidt relativt enkelt. Det er bare tre gjennomgående skruer som må løsnes. Enkelt, men kronglete.

Ny ledning fra sikringsboksen til releet  er rett og slett for stor for til den gamle karosserigjennomføringen. Grøss og gru igjen, men mye mindre nå, ett nytt hull må borres.

Frem med vår gamle venn karrosseriborret. God beskyttelse med noen treplater for beskyttelse bak verktøyboksen, gjorde hele operasjonen enkel. Boringen gikk fint. Ingen skade av noe slag på den bakenforliggende skjermen.

Koblinger på den nye ledningen laget vi så selv, passende til sikringsboks og til releet.

Det nye releet ble montert ved siden av startreleet og skrudd fast der. Ny jording ble laget.

Det samme ble den siste ledningen fra releet til batteriet. Helt greit med litt loddetrening.

Summa summarum. Prosjektet  ble satt bak noen dager i tid, men ikke så mye at det gjør noe. Og kvaliteten blir forhåpentligvis mye bedre. Jeg er spesielt fornøyd med at det nå kun går styrestrøm frem til tenningslåsen.

Men mest fornøyd er jeg med klare tilbakemeldinger via Facebook ut i fra et bilde.

Releets mysterier – del 2

Så da koblet jeg bare dette på, etter instruksjoner fra Arvid naturligvis. Det gikk jo helt fint. En stund. Jording ble koblet til jordingsplata i front av lykta. Jording ble også laget, ganske fint syns jeg selv, fra nr 85 til jordingsskruen. Nr 87 og nr 87 nr 2 på releet ble koblet på og fikk hver sin hunnplugg i front.

Forklaring
Forklaring hentet fra forrige blogginnlegg.

Da oppstod brått et lite problem. Ledningen fra sikringsboksen, altså hovedstrømmen har en egen flatstift reservert. Men da er det ingen flere ledige stifter. Og jeg har tross alt to ekstra ledninger og altså uten noen plass å plugge de inn. Noget er feil. Nå vil både blend og fullt-lys virke samtidig. I teorien.

Hm, javel, mål og tenk. Er det noen som har hørt om dobbelt rele? Javisst, det finns og det burde jeg hatt.

Nå er jo det soleklart. Men underveis, var dette rimelig dunkelt, kan man si. Kan man bruke to enkle releer? Ja, men da må man ha to inntak for hovedstrøm og to jordingskabler. Er det noe jeg ikke skjønner her? (Ganske mye, egentlig, viser det seg.) Tiden gikk, jeg funderte og funderte uten at det hjalp nevneverdig.

Ledninger til overs, også kalt superamatør.
Ledninger til overs, også kalt superamatør.

«Relax,» sa Arvid litt senere på kvelden. «Tenker vi bruker de to releene vi allerede har. Vi bare seriekobler en smule.»

To releer koblet på hovedlyset.
To releer koblet på hovedlyset.

Så da gjorde vi det på denne måten.

Hovedstrømmen går nå til det ene releet først, lilla kabel, fortsetter så til det neste releet. Jording er koblet på samme måten

Den ene ledningen fra bryteren på styret går til styrestrøm 86 på releet, derfra ut på 87 og til lyspæra via plata i front. Den andre ledningen går likedan til det andre releet og koblet på samme måte.

Liker jeg ikke hva som er fullt-lys og blend på bryteren nå, bytter vi bare om senere.

Sikringsboksen.
Sikringsboksen.

Da må vi koble den lilla ledningen inn på riktig sikring.

Så da virker dette slik. Strøm kommer fra batteri via en egen litt tjukk kabel, rød, går frem til tenningsnøkkel og kommer tilbake i sikringsboksen som rød ledning. Denne er montert på undersiden av sikringsholderen. Derfra går strømmen via sikringen, til den lilla kabelen og deretter frem til releet.( eller strengt tatt begge to).

Styrestrømmen går fra sikringsboksen, via kabelnettet opp til lysbryteren, deretter  til releene i lykta. Når de blir aktivert, slår en plate over, klikk sier det, og hovedstrømmen får strømme fritt frem til lyspæra. Og da blir det lys. Se bare her:

..og det ble lys, tross alt.
..og det ble lys, tross alt.

Ikke helt bra lys riktignok. Gammel pære og gammel reflektor, men uansett lys.

Jeg har både ny pære og ny reflektor liggende. I tillegg blir det ekstralys.

Flere detaljer.

Ferdig koblet
Ferdig koblet
Koblingsplate som før.
Koblingsplate som før.
Sikringsboks
Sikringsboks

Nå virker alt som det skal, unntatt den forbaskede bakbremselysbryteren som plutselig fant ut at den ville spise sikringer igjen. Den får bare vente til en senere anledning.

 

Forøvrig er det en menneskerett å gi få gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens indre. Uansett hva det gjelder.

Releets mysterier – del 1

Opprinnelig var det  ingen releer på sykkelen. Det vil si, et rele var det, nemlig blinklysreleet.

Men nå med tanke på å bygge om hele det elektriske systemet, må releer inn i planleggingen og monteres på riktig plass.

Da må vi begynne med det enkleste av alt, hva gjør egentlig et rele? Kort fortalt er et rele en strømbryter. En liten styrestrøm er koblet på releet slik at det slår inn ved hjelp av en ekstern bryter. Når releet slår inn er det koblet slik at hovedstrømmen slår inn, gjennom releet og ut til strømforbruker. Dette gjør at hovedstrømmen får mindre vei å gå. På den måten sparer en spenningsfallet, og en slipper å få hovedstrømmen til å gå gjennom bryterne, eksempelvis lysbrytere. Mindre fare for overledning og gnister er også fint å få som et biprodukt.

Rele 009
To hull i skinna.

Ok. I vårt tilfelle vil det si å montere to releer inne i hovedlykta. På skinnen som tidligere huset sikringsholderen fant jeg ut ville bli en glimrende plass for noen releer. To hull ble boret i skinna. Jeg funderte lenge på å lage en ekstra skinne, u-formet, til å montere releene på, men gikk bort fra denne ideen etterhvert. Når jeg sier jeg, mener jeg selvsagt Arvid og i mindre grad meg selv.

Så oppgaven blir altså å fordele strøm til tuta, styrestrøm, jording fra bryteren, i tillegg må altså hovedstrøm fra tenningsnøkkel, via sikringsboks kobles inn på releet. Og tilslutt må også styrestrømmen for fullt-lys og blend kobles på.

Rele 008
Rele.

Releet ser slik ut under.

Mystiske tallkoder
Mystiske tallkoder

Arvid satte seg ned og tegnet opp alle koblinger og gav de samtidig en forklaring så folk flest kan skjønne hva som skjer. Resultatet ble slik på arket. Det forskjellige tallkoder betyr altså følgende:

Forklaring
Forklaring

Hvem som har gitt de forskjellige pinnene sine tallnummer og hvorfor forblir en dunkel gåte, skjult et sted mellom Michael Faraday oppdagelser ( fant opp dynamoen bla.) og DIN 72552. Men sånn er det i alle fall.

Rele 003
Releer montert.

Da er vi klar. Bevæpnet med flatstifter og rundstifter i ymse fasonger, størrelser og gilde farger. Loddebolt og tinn i tilfelle, samt en god avbitertang, avisoleringstang og diverse, er vi klar til å løse dette fascinerende sakskomplekset kalt strømledninger på en gammel motorsykkel.

Det ser jo faktisk ganske proft ut. Men så begynte moroa. Fra lysbryteren på styret kommer det altså fem ledninger. Det er bryter for lys av, parklys på, samt fullt lys på. I tillegg er det en egen bryter for fulltlys og blend, og tilslutt en bryter å trykke inn. Da tuter det ganske fint. Det har vi allerede prøvd.

Bryter med tilhørende ledningsett
Bryter med tilhørende ledningsett

———————————————————–

 

Følg med videre i Reelets mysterier – del 2.

Da finner vi ut hvem som gjorde hva og om det er noen skyldige av noe slag. Og vil det virke til slutt? Ikke minst, vil det være noen ledninger til overs?