Framgaffel montert

I dag ble framgaffelen montert. Det hele er en smule rudimentert og sannsynligvis eldre steinalder, men ting virket også før. Faktisk ganske enkelt når jeg først skjønte framgangsmåten.

Det er ikke til å legge under en stol eller andre steder at framgaffelen har voldt meg en del problemer. Problemet har hovedsaklig bestått i å skjønne hvordan i huleste gaffelen skulle bli remontert. Torbjørn Eggebø bistod meg med selve overhalingen og utskifting av deler på gaffelen, selve monteringen må utføres på selve ramma som hjelpemiddel.

Jeg ble sendt hjem igjen med gode formaninger og et seksti centimeter langt gjengestål påsatt åtte millimeter hylse. Good luck, liksom.

Fredagskvelden opprant og jeg hadde gjort en avtale med Arvid altmuligmann. Gaffelen skal på, koste hva det koste vil. Kvelden startet fint, mens vi grundig vurderte hvordan gaffelen skulle monteres over en kopp kaffe og en aldri så liten whiskey. For sikkerhets skyld tok vi en whiskey til.

Slik ble løsningen. Først smurte vi opp begge styrelagerene godt med grease.

Arvid altmuligmann smører opp koniske styrelager
Arvid altmuligmann smører opp koniske styrelager.
Bare legg godt på.
Bare legg godt på.
Marin grease burde holde.
Marin grease burde holde.

Styrelager ble smurt godt inn og deretter montert i ramma sammen med nedre styreplate. Nedre låsemutter ble skrudd godt inn. Selve fastheten i dødgangen i styret ble så justert med muttere på oversiden. Ikke skru for hardt til, fint og godt styreutslag ønskes jo. Det blir nok sikkert nødvendig med en finjustering senere når hjul og styre er montert.

Så var det klart for det første gaffelbeinet. Først monteres forsiktig øvre gaffelbein, du vet svartlakkert og med feste for lyktehus, inn på nedre styreplate. Deretter tres selve gaffelbeinet inn det øvre gaffelbeinet. Påfyllingsbolten skrus fast i gjengestålet og tres inn fra oversiden og skrues fast i det nedre gaffelbeinet. Deretter trekkes den opp i passende høyde over gaffelbeinet. Bolten i nedre styreplate som går igjennom det øvre gaffelbeinet skrues fast. Ha. Gaffelbeinet er nesten ferdig montert uten feil eller ulykker av noe slag.

Gjenta suksessen på det andre beinet.

Skru ut påfyllingsboltene. Legg så på alle pakninger som er beskrevet. Monter øvre styreplate. Skru så på påfyllingsboltene igjen, litt løselig. Løs deretter boltene i den nedre styreplata. Påfyllingsboltene skrus så fast slik at gaffelbeinet blir tight og fin. Til slutt, skru fast boltene i den nedre styreplata.

Nedre styrelager og styrebolt montert.
Nedre styrelager og styrebolt montert.
Påfyllingsbolt dratt opp gaffelbeinet.
Påfyllingsbolten har dratt opp gaffelbeinet.
Neste gaffelbein ligger klar.
Neste gaffelbein ligger klar.
Detalj av gjengestål med hylse.
Detalj av gjengestål med hylse.
Ferdig montert.
Ferdig montert.
Øvre og nedre styreplate.
Øvre og nedre styreplate.
Bolt gjennom nedre styreplate.
Bolt gjennom nedre styreplate.
Øvre styreplate med påfyllingsbolter.
Øvre styreplate med påfyllingsbolter.
Jepp , vi fikset det.
Jepp , vi fikset det.

Så glad ble noen av oss.

Bare for å nevne det, gaffelbeinene ble godt penslet med god og fin motorolje før montering. Hensikten er å forhindre fremtidig rustangrep innvendig.

Denne lykkelige kvelden ble så avsluttet med en whiskey til mens suksessfaktorene ble grundig gjennomgått.

Framgaffel – simmerringer og styrelager

Behøver man å utføre noen fancy innkjøp via nett for å overhale en framgaffel?Som du sikkert har gjettet allerede nå, så er svaret nei. Simmerringer og o-ringer finnes i nærmiljøet. Hva med erstatning for styrelager montert for over førti år siden?

Demontering av framgaffelen viste liten eller ingen slitasje på vitale deler. Men når gaffelen nå er demontert skifter jeg selvsagt simmerringer og o-ringer.

Delvis demontert framgaffel.
Delvis demontert framgaffel.
Denne skal skiftes ut.
Denne skal skiftes ut.

Arvid altmuligmann tok ansvar og reiste en tur til Alf I. Larsen i Stavanger med medbrakte deler. Der får vi kjøpt alt vi trenger av smådeler og lagere ble jeg fortalt.

Simmeringer ble veiet og målt, ytre og indre mål ble behørig notert. Etter noe kontroll og sjekk ble disse frembudt til salg.

Simmerringer og O-ringer.
Simmerringer og O-ringer.

Type og størrelse står på fakturaen. Og prisen for to simmringer og to o-ringer kr 113,- inkl mva. Helt greit spør du meg.

Neste ting var en smule mer problematisk. Styrelager fra gamle dager.

Slik så det ut ved demontering.

Gammel moro her. Fettet må nesten skjæres av.
Gammel moro her. Fettet må nesten skjæres av.

Styrelager oppe og nede greide man ikke å ta helt hos Alf I. Larsen, selv om originalene var medbrakt.

Usikkerheten var visst for stor. Et eget nummer måtte til.

Styrlagerene ble vasket grundig. På det ene lageret var nummeret slitt helt bort, på det andre var det kun rester av nummeret igjen.

Noen tall var lesbare.
Noen tall var lesbare.

Nummeret måtte skaffes fra andre steder.

Og hvem har så nummer til styrelager, både oppe og nede, på en italiensk motorsykkel fra tidlig syttitall? Jo, selvsagt Rolf Halvorsen.

Dvs. det hadde han ikke. Ikke i første omgang i hvert fall på min forespørsel via e-post. I andre omgang derimot, ca. 30 minutter senere, tikket det inn følgende informasjon:

Inside diameter: 25 mm

Outside diameter: 52 mm

With:16,25mm

Maryland Metric item number 30205

FAG 30205A

RIV 01/02/7205

SKF 30205J2

SNR 30205

STEYR 30205

Hva mer kan man ønske seg?

Arvid altmuligmann, du husker han:

Arvid altmuligmann reparerer.
Arvid altmuligmann reparerer.

Arvid tok en ny runde ut til Alf I. Larsen. Dette ble fangsten.

FAG 3020A. Nytt styrelager.
FAG 3020A. Nytt styrelager.
Styrelager.
Styrelager.
Kulelager kan være vakkert.
Kulelager kan være vakkert.

Korrekt betegnelse er 30205-A Konisk rullelager. Pris på to stykker er kr 457,50 .

Så nye deler til framgaffelen kommer på i underkant av seks hundre kroner. Helt greit.

Og ja,svaret er at du kan kjøpe alle smådeler i nærmiljøet, i hvertfall simmeringer,o-ringer og styrelager til en framgaffel på en gammel italiensk motorsykkel.